आ.व. २०७३/७४ का योजना तर्जुमाका आधारहरु र प्राथमिकताहरु

शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व. २०७३/७४ का योजना तर्जुमाका आधारहरु र प्राथमिकताहरु गुरु योजना, बजेट तथा कार्यक्रम २०७२/०८/१५ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३/७४ का योजना तर्जुमाका आधारहरु र प्राथमिकताहरु

Skip to toolbar