सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

[recaptcha id:recaptcha class:recaptcha]

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दाङ

सुचना अधिकारी

कृष्ण कुमार के.सी.

०८२ - ५६११४४

ठेगाना: घोराही, दाङ

फोन: ०८२-५६००३८

ईमेल: info@ddcdang.gov.np, ddcdang82@gmail.com

नक्सा

28.0333, 82.4833


Skip to toolbar