गुरु योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व. २०७३/७४ का योजना तर्जुमाका आधारहरु र प्राथमिकताहरु गुरु योजना, बजेट तथा कार्यक्रम २०७२/०८/१५ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३/७४ का योजना तर्जुमाका आधारहरु र प्राथमिकताहरु
आवधिक जिल्ला विकास योजना गुरु योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/७३ का योजना तर्जुमाका आधारहरु र प्राथमिकताहरु गुरु योजना, बजेट तथा कार्यक्रम २०७१/०८/२६ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/७३ का योजना तर्जुमाका आधारहरु र प्राथमिकताहरु
Skip to toolbar